Prodej stavebních pozemků v Příbrami o celkové výměře 41.385 m2 určených územním plánem ke komerční výstavbě.
Exkluzivní poloha v širším centru města Příbram, nová komerční zóna. Pozemky připojeny na IS (veřejný vodovod, dešťová a splašková kanalizace, plyn, optický kabel), přípojky zakončeny v pilířích, asfaltová obslužná komunikace s veřejným osvětlením a chodníkem.
Přímé napojení na silnici I. třídy I/18 - ulice Evropská (přivadeč k dálnici D4).
Pozemky nejsou vyňaty ze Zemědělského půdního fondu, ale jsou zahrnuty v územním plánu.k prodeji fotogalerie kontakt Park Evropská