prodej pozemků v Pribrami, ul. Evropská, pro komerční výstavbu


Prodej pozemku Alderaan 6773 m2jedná se o pozemky o celkové výměře 6773 m2 pro komerční využití. Pozemky jsou v územním plánu zařazeny jako plocha pro nerušící výrobu, obchod a služby.
- dopravní připojení - postavené a zkolaudované - asfaltová obslužná komunikace s veřejným osvětlením a chodníkem
- elektrická energie - podzemní přípojka s jištěním 3x25A zakončená v pilíři s možností rozšíření
- nový kanalizační řad (splašková i dešťová kanalizace)
- nový vodovodní řad
- nový plynovodní řad zakončený v pilíři
- nový optický kabel (CETIN)
- připojení jsou smluvně ošetřena věcným břemenem

Pozemky nejsou vyňaty ze ZPF, ale jsou zahrnuty v územním plánu.
k prodeji o projektu fotogalerie kontakt Park Evropská